INÉ NÁSTROJE

Šalmaje


gajdy
Šalmaje G, D, d
gajdy
Šalmaje g
gajdy
Šalmaj

mp3 mp3
ukážky
Šalmaj (ž. aj m.) je dvojplátkový dychový nástroj s kužeľovitým vývrtom a širokým lievikovitým roztrubom. Má 8 hmatových otvorov, rozsah jeden a pol oktávy, s možnosťou chromatickej hry použitím vidlicových hmatov. Šalmaje boli v Európe známe od staroveku. V období renesancie boli, podobne ako v prípade iných nástrojov, vytvárané „rodiny“ šalmají s mnohými polohovými členmi, od trojmetrových až po tie miniatúrne, kde sa ledva vojdú prsty. Na našom území nie je výskyt šalmají priamo doložený, v súčasnosti sú však veľmi populárne hlavne v prostredí skupín historického šermu a tzv. dobovej hudby.

Trstinový dvojplátok, na ktorom sa tvorí zvuk šalmaje, sa drží medzi perami ako pri hoboji či fagote, alebo je umiestnený v drevenom kryte – vzdušnici.Vzdušnicovým šalmajám sa v nemeckom prostredí hovorilo rauschpfeiffe. Hra so vzdušnicou je technicky jednoduchšia, a dvojplátkový strojček takto dlhšie vydrží. Hra „napriamo“ zasa poskytuje viac výrazových prostriedkov, možnosť kontroly ladenia nátiskom a ovplyvnenia farby zvuku.

Ladenie:
Ja vyrábam hlavne vzdušnicové šalmaje, a to v dvoch systémoch: f-c a g-d

Ceny:
• "sopranino" f´´ alebo g´´ – 80 eur
• "soprano" c´´ alebo d´´ – 100 eur
• "alto" f´ alebo g´ – 130 eur
• "tenor" c´ alebo d´ – 180 eur

Udávaný tón je najnižším tónom rozsahu šalmaje.

Materiál: hruška, slivka, javor alebo čerešňa.

  powered by: led žiarovky