SLOVENSKÉ GAJDY

Gajdy - Kysuce


gajdy
Celé gajdy
gajdy
Detail
gajdy
Detail
gajdy
Detail
gajdy
Detail

mp3
ukážka
V oblasti trojhraničia Česka, Poľska a Slovenska, na území osídlenom sliezskymi goralmi, sa hralo na veľkých dvojhlasných gajdách s pomocným čerpacím mechom. Zatiaľ čo v ostatných dvoch krajinách sa tieto gajdy aj ich výrobcovia a gajdoši udržali až do dnešných čias (v Čechách Vladek Zogata z Hrčavy, v Poľsku napr. Juzek Kawulok z Koniakówa), u nás ich poznáme len z historických fotografií a niekoľkých piesní.V roku 2000 som na objednávku gajdoša a sekretára Cechu gajdošov Slovenska Ing. Milana Ruska vyrobil gajdy v D ladení podľa fotografie gajdoša z obce Čierne, a v roku 2006 podobné v F pre detský folklórny súbor Kobylka z Devínskej Novej Vsi.

V roku 2006 s nimi vtedy 13 ročná Dominika Kevická zvíťazila na medzinárodnej gajdošskej súťaži detí a mládeže „O Zboroňovu nôtu“ v Oravskej Polhore.

Melodická píšťala – gajdica má 6 hmatových otvorov, všetky na prednej strane. Keď sa všetky zakryjú, pri hre sa ozve spodná kvarta. Po odkrytí najnižšej dierky počujeme základný tón, a ak postupujeme vyššie, dostaneme durový rad tónov po 6. stupeň. Prstoklad je uzavretý, pre každý tón sa odkrýva len jedna príslušná dierka, ostatné sú zakryté.

Burdónová píšťala – huk – znie o dve oktávy nižšie od základného tónu gajdice. Pri hre spočíva na pleci a smeruje dozadu. Podobne ako gajdica, aj huk je zakončený zahnutým roztrubom z dreva, kovu alebo volského rohu, spravidla aj s ozdobným viečkom z plechu. Drevené časti huku a gajdice sú tradične kvôli spevneniu i okrase vylievané cínom.

Pomocný čerpací mech – dymák – umožňuje spievať popri hraní (alebo opačne) a tiež zabezpečuje stabilnejšie ladenie nástroja.

Ladenie:
Ako najvhodnejšie ladenia prichádzajú do úvahy c, d, f.

Ceny:
• Podľa prevedenia – 500 až 1000 €
  powered by: led žiarovky