SLOVENSKÉ GAJDY

Gajdy - Nitra


gajdy
Detailne zdobené
gajdy
Šípkové drevo
gajdy
Porovnanie dvoj
a trojgajdice
gajdy
Dve verzie
gajdy
Jednoduché prevedenie

mp3
ukážka
Na vidieku v okolí mesta Nitry, i na mnohých miestach v povodí rovnomennej rieky sa až do 2.svetovej vojny hojne používali trojhlasné a štvorhlasné gajdy. Trojhlasné majú v melodickej píšťale dva vývrty. Vpravo je húčik s jedným hmatovým otvorom (kontra). Ak ho zakryjeme prstom (pravým prstenníkom), znie spodná kvarta, pri odkrytí sa ozve základný tón. Abeceda na ľavej strane má 5 hmatových otvorov vpredu a jeden vzadu hore. Štvorhlasné majú v gajdici ešte tretí, krátky, na konci uzavretý vývrt s jedným hmatovým otvorom pre palec hornej ruky. To umožňuje čisté naladenie oktávy a poskytuje možnosť vyludzovania trojzvukov na gajdici, najčastejšie zákl. tón – veľká tercia – oktáva. Takéto gajdy preslávil najmä virtuózny gajdoš Jozef Antalík.

Oba typy nástroja sa vyskytovali s otvoreným, aj s uzavretým koncom melodickej píšťaly. Uzavretá abeceda pri zakrytí všetkých hmatových otvorov nevydáva zvuk. Tým je zvýraznený staccatový efekt („sekanie“, „štepenie“), typický pre miestny štýl hry. Otvorená pri zakrytých dierkach hrá základný tón, hra na takejto gajdici je plynulejšia a pri použití rovnakých piskorov je hlasnejšia.

Gajdica býva umiestnená v pravouhle lomenom vývode, vyrezanom v tvare kozej, prípadne i ľudskej (čertovskej) hlávky, alebo v priamom jednoduchom vývode bez výzdoby (klatka). Burdónová píšťala – huk – sa skladá z troch posuvných častí – stavcov a znie o dve oktávy nižšie od základného tónu gajdice.

Ako ozvučnice sa používajú plechové trachtáre, rovnako aj kravské rohy. Na gajdiciach často býva koník – jednoduchá drevená trubica s vyrezaným zvieracím motívom.

Ladenie:
Ladenie sa najčastejšie pohybuje v rozmedzí ga.

Ceny:
• jednoduché prevedenie – bez výzdoby, čerešňové drevo, medené objímky, mech z hovädzej kože lepený:
klatka, na gajdici koník, na huku roh alebo trachtár – 400 €
klatka, na gajdici aj na huku roh alebo trachtár – 430 €
kozička, na gajdici koník, na huku roh alebo trachtár – 460 €
kozička, na gajdici aj na huku roh alebo trachtár – 500 €
• jemne zdobené – medené alebo mosadzné objímky s rytým vzorom, „zrkadielko“ na kozičke, stavce huku dekoratívne sústružené, drevo čerešňa, marhuľa, hruška alebo slivka + 5O €
• plne zdobené – kozička vybíjaná a intarzovaná, tmavé slivkové drevo, ozdobná textilná obliečka na mechu + 200 €
• vylievané cínom – drevo hruška, slivka + 300 €
  powered by: led žiarovky