HISTORICKÉ GAJDY

Šutky


gajdy
Nástroj

mp3
ukážka
Toto oznacenie má v rôznych regiónoch, dobách, ba aj u jednotlivých muzikantov z jednej lokality rôzne významy. Niekde sa pod ním rozumeli normálne gajdy, no bez lomenej kozej hlávky, inde zas bez ozvucných rohov, ci len s drevenými „lievikmi“ ako na klarinete, alebo s krátkym hukom. Niekde boli zasa šutky ústami nafukovanou formou inak bežne dymákových gájd. Ja som si dovolil niektoré tieto znaky skombinovat vo viac-menej vymyslenom nástroji, ktorý som možno trochu zmätocne zaradil medzi historické gajdy.

Moje šutky sú teda trojhlasé, s bežnou dvojitou gajdicou - melodickou píštalou. Tá má dva vývrty. Vpravo je húcik s jedným hmatovým otvorom (kontra). Ak ho zakryjeme prstom (pravým prstenníkom), znie spodná kvarta, pri odkrytí sa ozve základný tón. Abeceda na lavej strane má 5 hmatových otvorov vpredu a jeden vzadu hore, pre palec lavej ruky. Pri zakrytí všetkých hmatových otvorov abecedy znie základný tón. Na jeho doladovanie slúži otvor na boku gajdice. Húcik nemá ozvucnicu, iba predlženie s náznakom roztrubu. Gajdica je umiestnená v priamom sústruženom vývode, ktorému som napokon predsa len dal tvar štylizovanej kozlacej hlavicky.

Burdónová píštala – huk – znie o jednu oktávu nižšie od základného tónu gajdice. Taktiež je bez ozvucnice.

Výsledný zvuk takýchto šutiek je zaujímavý, až exotický.

Ladenie:
Ladenie od e po a, alebo rôzne.

Pitch e to a, or any.
Ceny:
320 eur
  powered by: led žiarovky