SLOVENSKÉ GAJDY

Gajdy - Pohronský Inovec


gajdy
Celé gajdy
gajdy
Detail
gajdy
Detail
gajdy
Detail
gajdy
Detail

mp3
ukážka
Gajdy z oblasti Pohronského Inovca, tiež nazývané „lehotské“, pochádzajú z troch obcí: Veľká Lehota, Malá Lehota a Jedľové Kostolany, a priľahlých menších usadlostí – štálov. Sú trojhlasné s uzavretým koncom melodickej píšťaly, nazývanej gajdica. Tá má dva vývrty. Vpravo je húčik s jedným hmatovým otvorom (kontra). Ak ho zakryjeme prstom (pravým prstenníkom), znie spodná kvarta, pri odkrytí sa ozve základný tón. Abeceda na ľavej strane má 5 hmatových otvorov vpredu a jeden vzadu hore. Jej koniec je permanentne uzavretý dreveným kolíkom, preto pri zakrytí všetkých 6 dierok nevydáva zvuk. Tým je zvýraznený staccatový efekt („sekanie“, „štepenie“), typický pre miestny štýl hry.

Gajdica býva umiestnená v pravouhle lomenom vývode, vyrezanom v tvare kozej hlávky (kozička), alebo v priamom jednoduchom vývode bez výzdoby (klatka).

Burdónová píšťala – huk - sa skladá z troch posuvných častí – stavcov a znie o dve oktávy nižšie od základného tónu gajdice.

Ladenie:
Charakteristické pre oblasť Pohronský Inovec je vysoké ladenie b, hc, použitie ozvučníc - trachtárov - z mosadzného plechu, a zdobenie huku aj gajdice mosadznými pásikmi.

Ceny:
• s kozičkou 600 €
• s klatkou 550 €
  powered by: led žiarovky