HISTORICKÉ GAJDY

Šalmajové gajdy


gajdy
Celý nástroj
gajdy
Detail
gajdy
Celý nástroj
gajdy
Železné gajdy
gajdy
Celý nástroj

mp3
ukážka
Ide o typ nástroja, ktorý bol rozšírený od 11. až do 16. storočia po celej Európe, ak len môžeme veriť autorom ich vyobrazení, od nástenných malieb a plastík v kostoloch až po drobučké knižné iluminácie. Niektoré z nich sa dajú nájsť aj u nás, napr. v Thurzovom dome v Banskej Bystrici.

Žiadny takýto nástroj sa fyzicky nezachoval, no na základe podobnosti so súčasnými západoeurópskymi ľudovými nástrojmi boli tzv. stredoveké gajdy rekonštruované do dnešnej, prakticky ustálenej podoby.

Melodickú píšťalu tvorí šalmaj, v samostatnej podobe dvojplátkový dychový nástroj s kužeľovitým vývrtom a širokým lievikovitým roztrubom. Má 8 hmatových otvorov, rozsah jeden a pol oktávy, s možnosťou chromatickej hry použitím vidlicových hmatov.

Burdónové píšťaly bývajú jedna až tri, môžu to byť: basová, t.j. o dve oktávy nižšie od základného tónu, tenorová o 1 oktávu, kvinta medzi nimi, alebo altová kvinta 4 tóny pod základným tónom melodickej píšťaly. Spravidla sa dajú roztiahnutím preladiť o jeden tón.

Zvuk šalmajových gájd je prierazný a silný, vhodný na veľké otvorené priestranstvá.

Ladenie:
Ladenie vysoké d-šalmaj, burdón E/D, alebo c-šalmaj, burdón D/C stredné G-šalmaj, burdóny preladiteľné Aea/Gdg, alebo F-šalmaj, burdóny Gd/Fc hlboké šalmaje C alebo D.

Ceny:
• 500 až 1200 eur, podľa materiálu a prevedenia, napríklad:
1 basový huk, čerešňové drevo, medené objímky – 500
Bas, kvinta, drevo krušpán (Buxus sempervirens) morený kyselinou – 750
Bas, kvinta, tenor, hrabové drevo morené načierno, objímky z čiernenej ocele – 950
  powered by: led žiarovky