HISTORICKÉ GAJDY

Mulitánky


gajdy
Mulitánky s dymákom
gajdy
Mulitánky

mp3
ukážka
Malé gajdy s jednoduchou melodickou píšťalou a troma hukmi bez ozvučníc. V období vrcholiacej renesancie boli rozšírené na veľkom území, siahajúcom od Holandska cez Nemecko a Čechy až k nám do Uhorska, a na niektorých miestach sa pravdepodobne používali až do polovice 19. storočia. Svedčia o tom mnohé vyobrazenia, literárne pramene, ako napr. opis Michaela Praetoria v spise De syntagma musicum, kde ich uvádza pod názvom dudey. Niekoľko exemplárov týchto gajdičiek sa zachovalo v múzeách v Čechách a v Maďarsku. V našom prostredí sa s nimi môžeme stretnúť v Selankách Jána Hollého (1785 – 1849):

Jak sa kolem švární veselá pastíri a ze všech
stran radovánky držá! Na hlasnú píščalu jedných
časť píská, časť do chraplavéj duje ustami trúby,
časť zas iných dechu poslušné mulitánky nadýmá
a premilé ven z ních zvuky loktem a prstami vábí...

Od tolkého chudý dúcháňá gajdoš Hodislav
buď dudy, buď lúbežnohlasé mulitánky nafúkne.

(Jaroslav, Čestislav, cca. 1830)


Moje mulitánky sú voľnou rekonštrukciou tohto nástroja. Melodické píšťaly robím dvoch typov. Jedna verzia má otvorený prstoklad a malé hmatové otvory, ktoré umožňujú zahrať poltóny pomocou vidlicových hmatov. Druhá verzia, pravdepodobne bližšia originálu, má prstoklad uzavretý – na každý tón sa odkryje len príslušná dierka, ostatné sú zakryté. V oboch prípadoch je hmatových otvorov 8, čím je určený rozsah 9 tónov. Základný tón je druhý odspodu. Stupnica môže byť durová alebo molová.

Sprievodné burdónové píšťaly sú tri a vychádzajú zo spoločného vývodu. Vyludzujú doprovodný akord, najčastejšie v zložení: spodná oktáva - jej tercia - kvinta, alebo spodná oktáva – kvinta – základný tón. Všetky sú preladiteľné o jeden celý tón.

Mulitánky môžu byť nafukované ústami, alebo pomocným čerpacím mechom – dymákom. Ich zvuk je tichý, vhodný na hranie v miestnosti.

Variabilita prevedenia je veľká, s možnosťou použitia materiálov ako rohovina, hovädzia kosť, parožie, a rôznych umeleckých techník – intarzia, vylievanie cínom. Drevo: slivka, hruška (tmavé), orgován, šípka, bršlen, krušpán (svetlé).

Ladenie:
gajdica g, huky g-h-d alebo g-d-g´
gajdica d, huky d-fis-a alebo d-a-d´
gajdice g/d vymeniteľné, 4 huky d-g/a-d´-g´/a´

Ceny:
• podľa materiálu a prevedenia 350 až 750 eur
  powered by: led žiarovky