GAJDY OD GAJDOŠA

Gajdy


Vitajte na stránkach www.bagpipes.sk. Som Juraj Dufek, gajdoš a výrobca gájd z Bojníc na strednom Slovensku. Na tomto mieste siete by som Vám rád predstavil slovenské gajdy a im príbuzné nástroje, ktoré vyrábam a predávam.

Slovenské gajdy sú vo všeobecnosti ľudový hudobný nástroj. Gajdy majú jednu melodickú a jednu doprovodnú, burdónovú píšťalu. Tóny v oboch vznikajú prietokom vzduchu vytláčaného z mechu – vzduchového zásobníka – cez piskory s jednoduchými náraznými plátkami klarinetového typu.

gajdoš Na Slovensku máme gajdy viacerých typov, ktoré sa líšia konštrukciou, vzhľadom, ladením a hudobnými možnosťami. Prehľad gájd a zároveň ponuku mojich výrobkov si môžete pozrieť v bočnom menu.

Najväčšia časť stránok je venovaná detailnému popisu jednotlivých častí nástrojov a ich výroby. Obsahujú aj nákresy, rozmery a stručný návod pre záujemcov, ktorí by si chceli vyrobiť gajdy sami.

Okrem praktických vecí tu nájdete aj fotografie starých gájd, úvahy o dnes už takmer zaniknutých stupniciach a štýloch gajdošskej hry, piesne v notách aj vo zvuku.

Želám Vám príjemné gajdovanie!
Juraj Dufek

  powered by: led žiarovky